7 dni w tygodniu, godz. od 6 do 22
Start > Regulamin

REGULAMIN MYJNI PAROWEJ

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystania z Parowej Myjni Samochodowej „ Eko Kropelka” zwanych dalej klientem.
 2. Myjnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00, w soboty od 8.00 do 14.00.
 3. Myjnia świadczy usługi wszystkim typom samochodów, motocyklom, quadom i innym pojazdom.
 4. Pracownicy wyznaczone zadania wykonują z należytą starannością, mając na uwadze dobro Klienta, stosowne regulacje i przepisy prawne.
 5. Wszystkie informacje na temat oferty myjni i aktualnych promocji znajdują się na stronie internetowej www.eko-myjnia.pl
 6. Pełny zakres usług myjni oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są w Cenniku. Podane ceny są cenami zawierającymi podatek.
 7. Usługę wykonuje się po zleceniu jej zakresu pracownikowi myjni. Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej pod numerem 519 173 308 lub poprzez messenger na profilu facebookowym firmy.
 8. Dobrowolne podanie przez Klienta numeru telefonu pracownikowi myjni jest jednoznaczne ze zgodą Klienta na kontakt telefoniczny w celach marketingowych.
 9. Płatność za usługę mycia pojazdu następuje po jej wykonaniu.
 10. Rachunek dotyczący usługi mycia wystawiona jest na życzenie klienta.
 11. Pierwszeństwo w obsłudze mają zamówienia złożone poprzez kontakt telefoniczny lub za pomocą messengera.
 12. Klient zostawiając auto do mycia poświadcza. że karoseria pojazdu jest wolna od uszkodzeń, które mogą się powiększyć podczas mycia.
 13. W przypadku zauważenia przez pracownika lub zgłoszenia przez klienta jakichkolwiek uszkodzeń, mogących się powiększyć w trakcie mycia lub wpłynąć w jakikolwiek sposób na stan pojazdu, pracownik myjni może odmówić wykonania usługi.
 14. Klient jest zobowiązany poinformować pracownika myjni o nietypowym wyposażeniu pojazdu, zamocowanym do nadwozia. Klient powinien poinformować pracownika myjni o nadmiernie rozgrzanych tarczach hamulcowych, aby uniknąć ich odkształcenia podczas mycia.
 15. W przypadku niezastosowania się do regulacji zawartej w punktach poprzedzających, myjnia nie odpowiada za powstałe szkody,
 16. Jeżeli na samochodzie klient posiada jakąkolwiek powłokę zabezpieczającą (ceramika, kwarc etc.) powinien niezwłocznie poinformować o tym pracownika podczas przekazywaniu pojazdu. W sytuacji braku takowej informacji myjnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie powłoki.
 17. Klient pozostawiający samochód do umycia powinien ( jeśli odbiór auta ma nastąpić w późniejszym czasie) pozostawić u pracownikowi myjni kluczyki do auta i udzielić wszelkich informacji niezbędnych do uruchomienia pojazdu, aby umożliwić przestawienie auta na parking po wykonaniu usługi. Klient upoważnia tym samym personel myjni do poruszania się pojazdem na terenie myjni samochodowej.
 18. Foteliki samochodowe zamontowane wewnątrz pojazdu powinny zostać zdemontowane przez właściciela/użytkownika pojazdu przed wykonaniem usługi mycia wnętrza pojazdu. W przypadku braku ich demontażu zostaną one zdemontowane przez pracowników myjni. Ich ponowny montaż leży po stronie użytkownika/właściciela pojazdu ze względu na fakt, iż jego niewłaściwe zamontowanie mogło by nieść za sobą niebezpieczeństwo błędu montażu.
 19. W przypadku, gdy akumulator samochodu jest rozładowany lub bliski rozładowania, pracownik skontaktuje się z właścicielem pojazdu w celu uzgodnienia kroków zapobiegających całkowitemu rozładowaniu akumulatora. Myjnia Parowa „Eko Krpoelka” nie ponosi odpowiedzialności za rozładowanie akumulatora podczas wykonywania usługi
 20. Część usług tj. pranie tapicerki ze względu na specyfikę, złożoność oraz podwyższoną możliwość wystąpienia uszkodzeń w pojeździe wykonane są na ryzyko klienta.
 21. Myjnia nie odpowiada za szkodę powstałą na terenie myjni, przed i po wykonaniu usługi mycia, o ile szkoda nie jest następstwem nienależytego wykonania usługi mycia.
 22. Oddanie przez klienta pracownikowi myjni pojazdu celem wykonania dowolnej usługi w zakresie mycia pojazdu jest równoznaczne z akceptację ceny tej usługi (zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu).
 23. Po wykonanej usłudze klient zobowiązany jest do oględzin pojazdu i zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń co do stanu auta, pracownikowi myjni lub jego przełożonym.
 24. Po zapłaceniu, obejrzeniu pojazdu, wyjeździe z myjni i opuszczeniu parkingu, reklamacji nie uwzględnia się.
 25. Wszelkie informacje na temat oferty myjni i aktualnych promocji znajdują się na stronie wpisać stronę www.eko-myjnia.pl
 26. Niniejszy cennik i regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2021r.

Uniwersalna, mobilna i ekologiczna myjnia parowa (Działdowo, Mława, Ostróda – dojazd do klienta!) – rozwiązanie Twoich problemów z brudem, bakteriami i nieczystościami!